Καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο εκτατικής κτηνοτροφίας
Aναδεικνύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση σε φυσικούς λειμώνες προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα ελευθέρας βοσκής
Ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικής κατάταξης και ιχνηλασιμότητας Αναπτύσσουμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο σήμανσης των προϊόντων ελευθέρας βοσκής, προσδιορίζοντας τη διατροφική αξία και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα Αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης των βοσκοτοπικών εκτάσεων Αξιοποιούμε τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία θεματικών χαρτών συνεισφέροντας στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και στην ευφυή κτηνοτροφία

Προτεραιότητά μας αποτελεί η ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών


Γεωχωρικές υπηρεσίες

Ευφυής κτηνοτροφία

Προώθηση προϊόντων

Ιχνηλασιμότητα


Εκτατική κτηνοτροφία μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η υιοθέτηση καινοτόμων διαχειριστικών μέτρων βόσκησης υποστηρίζει την αειφόρο παραγωγή κρέατος στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα

Περισσότερα

Προϊόντα υψηλής ποιότητας από τους Ελληνικούς βοσκοτόπους

Αναδεικνύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση σε φυσικούς λειμώνες και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής κρέατος μέσω της ειδικής σήμανσης του e-graze στη συσκευασία

Icon

ΔιατροφικόςΔείκτης

Icon

ΠεριβαλλοντικόςΔείκτης

Icon

ΠαραγωγικόςΔείκτης


Ήξερες οτι…

Η ορθολογική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών υποστηρίζει την κτηνοτροφική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα έχει περίπου 430000 βοειδή κρεοπαραγωγής

Τα Ελληνικά βοσκοτόπια υπολογίζονται σε 25000 km²

138200 km² απειλούνται από τη διάβρωση στην Ευρώπη

Το βοδινό ελευθέρας βοσκής είναι πλούσιο σε Ω3

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00866).
e-graze project © 2021 All Rights Reserved

Στοιχεία Επικοινωνίας

agroKAT – ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου 107,
Ελασσόνα, 40200
info@agrokat.gr

to top