Συμμετοχή στο IGARSS 2023

η αρχιτεκτονική του data cube και οι προηγμένοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, παρουσιάστηκαν σε διεθνές συνέδριο τον Ιούλιο του 2023 με τίτλο «The Greek Soil Data Cube in Support of Generating Soil Related Analysis Ready Data», στην Pasadena της California, όπου υποβλήθηκε και σχετική εργασία που αξιολογήθηκε από επιστημονική επιτροπή:

 E. Kalopesa, N. Tsakiridis, G. Boletos, G. Zalidis, N. Tziolas, “The Greek Soil Data Cube in Support of Generating Soil Related Analysis Ready Data”, 2023, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, Pasadena, USA, 2023

Add Comment

to top