Ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές εφαρμογές του e-graze για την παραγωγή θεματικκών χαρτών με υψηλή χωρική ανάλυση, με συνδυαστική χρήση πολυφασματικών δεδομένων και δεδομένων LiDAR.

Continue Reading

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση των πρώτων συστημάτων εντοπισμού θέσης των ζώων σε επιλεγμένη κτηνοτροφική μονάδα του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Με τη συνεργασία των ομάδων της agroKAT και της AGROMET, αλλά πρωτίστως του παραγωγού Σταύρου Δελεφέρη τοποθετήθηκαν «κολλάρα» χαμηλής ισχύος (Sigfox) και τεχνολογίας GSM σε βοοειδή της κόκκινης φυλής στην περιοχή της Ορεινής Σερρών. Τα κολλάρα του e-graze είναι εφοδιασμένα με…

Continue Reading

to top