Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου e-graze πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείου ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την εισαγωγή του συντονιστή εταίρου agroKAT – ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Επισημάνθηκε ότι το e-graze φιλοδοξεί να ενσωματώσει τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις από τα πεδία της τηλεπισκόπησης, της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων για την ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών, εμπορικών υπηρεσιών όσον αφορά την ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών.

Τελικός στόχος είναι η αξιοποίησή νέων τεχνολογιών σε επιχειρησιακό επίπεδο για την ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας του κλάδου

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι επιμέρους στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου από τον συντονιστή εταίρο. Η τεχνική προσέγγιση του έργου εξελίχθηκε σε δύο μέρη για την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών και των τεχνολογικών προκλήσεων του έργου:

  • [Μέρος Α] : Χαρτογράφηση, επιχειρησιακή παρακολούθηση και μέτρα βελτίωσης των βοσκοτοπικών εκτάσεων με αξιοποίηση συστημάτων παρατήρησης Γης
  • [Μέρος Β]: Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος ποιοτικής κατάταξης και πιστοποίησης ζώων εκτατικής κτηνοτροφίας

Τέλος, συζητήθηκαν διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος (9/2020- 9/2022), οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων καθώς και οι διαθέσιμες υποδομές στις πιλοτικές περιοχές για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00866.

to top