Γνωρίστε την ομάδα του e-graze

Στο e-graze συμμετέχουν τέσσερις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδυάζουν την εμπειρία τους στις γεωργο-περιβαλλoντικές υπηρεσίες, στην τηλεπισκόπηση και στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστικής νοημοσύνης. Παράλληλα, το σχήμα περιλαμβάνει έναν κτηνοτροφικό συνεταιρισμό και μία εταιρεία μεταποίησης κρέατος, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών βασίζεται στην πλήρη κατανόηση των αναγκών των τελικών χρηστών.

to top