Ιχνηλασιμότητα

Η χλωρίδα και η ποικιλία των ελληνικών βοσκοτόπων προσδίδει υψηλή ποιότητα στα παραγώμενα προϊόντα των ζώων ελευθέρας βοσκής. Το σύστημα σήμανσης του e-graze ποσοτικοποιεί τη διατροφική και παραγωγική αξία των βοσκοτόπων στο τελικό προϊόν. Η πληροφορία είναι προσβάσιμη στον καταναλωτή μέσα από ένα απλό σκανάρισμα (QR code) της ετικέτας προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν αναδεικνύοντας την προέλευση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του παραγώμενου κρέατος.

Σύστημα σήμανσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματός των παραγόμενων προϊόντων
  • Επιστημονικά τεκμηριωμένη διασύνδεση βόσκησης – ποιότητας προϊόντων – οικονομικότητας
  • Σήμανση προέλευσης και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα
  • Προστιθέμενη αξία προϊόντος (+15%)
to top