ΡΟΥΠΕΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Phone: 2323028257
Address: Σέρρες
Brief info

Η Ρούπελ Α.Ε ιδρύθηκε το 2001 από τους εργαζομένους της Kreser και της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών Σερρών. Η Ρούπελ Α.Ε είναι μια ανώνυμη εταιρία της οποίας το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων. Ακόμα υπάρχει τμήμα αποστέωσης και συσκευασίας κρέατος. Η μονάδα των τριών γραμμών (Βοοειδή-Αμνοερίφια-χοίροι) λειτουργεί με όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα από τον νόμο που αφορούν τον τρόπο σφαγής ,επεξεργασίας και φύλαξης των ζώων μέχρι την παράδοση τους στους πελάτες. Τα υποπροϊόντα του σφαγείου δίνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες τα επεξεργάζονται η τα καταστρέφουν.

to top