ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Phone: 23106004580
Address: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη
Brief info

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν συνάφεια και σχέση με τον αγροδιατροφικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες σήμερα εταιρίες συμβούλων, προσφέροντας σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως: Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Πρωτογενούς, Δευτερογενούς & Τριτογενούς Τομέα, Εκπόνηση Σχεδίων Αναγνώρισης & Επιχειρησιακών Σχεδίων Ομάδων Παραγωγών, Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Παραγωγής, Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Παραγωγής των Τροφίμων, Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

to top