ΟΜΙΚΡΟΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

Συμβουλοι Περιβαλλοντος

Phone: 2310863216
Address: 15ο χλμ. Θεσσαλονίκη – Μουδανιών Θέρμη
Brief info

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είναι ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα έμπειρων ατόμων στους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος, των μηχανικών δομών, της διαχείρισης έργων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της χαρτογραφίας, των βάσεων δεδομένων και εφαρμογών GIS. Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε ενδιαφερόμενους του ιδιωτικού Τομέα στους τομείς προστασίας, διαχείρισης και προώθησης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και εφαρμογών νέων τεχνολογιών. Βασικός στόχος της ΟΜΙΚΡΟΝ είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς ενασχόλησής της ενώ τα τελευταία χρόνια η εταιρεία υιοθέτησε έναν πιο εξωστρεφή χαρακτήρα σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

to top