H κτηνοτροφία προσφέρεται ως διέξοδος της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας ωστόσο, η απόδοση της στην Ελλάδα υπολείπεται ακόμα σημαντικά εκείνης των προηγμένων ζωοτεχνικά χωρών, αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος διατροφής ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Επιπρόσθετα, η εντεινόμενη ζήτηση για προϊόντα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα συστήματα εκτροφής (εκτατικά εκτρεφόμενων ζώων) είναι ελλειματική στη χώρα μας συγκριτικά με την Ευρώπη. Ο μικρός βαθμός υιοθέτησης, έως τώρα, της εκτατικής κτηνοτροφίας οφείλεται κυρίως στην πλημμελή αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών λόγω έλλειψης πλήρους χαρτογράφησης, οριοθέτησης και αξιολόγησής τους, το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη ενός συστήματος εκτροφής που θα αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση σε φυσικούς λειμώνες-βοσκότοπους και θα προσδίδει προστιθέμενη αξία στον τελικό προϊόν. Η ορθολογική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών μπορεί να συνεισφέρει σε μείωση των δαπανών των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε αξιοποίηση ορεινών-ημιορεινών-μειονεκτικών περιοχών, καθώς και σε ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τις εκμεταλλεύσεις. Οι πραγματικές βοσκήσιμες γαίες που εκτιμώνται σε 25εκ. στρέμματα της ελληνικής επικράτειας, αποτελούν πέρα από πηγή οικονομικής ζωοτροφής και ένα σημαντικό χερσαίο φυσικό πόρο για τη χώρα του οποίου η ποικιλομορφία προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων (πχ. κρέας). Η δυναμική των εκτατικών εκτροφών ζώων θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσια αν υποστηριχθεί από ένα σύστημα ποιοτικής κατάταξης των σφάγιων που θα αξιολογεί την ποιότητα του κρέατος με βάση χαρακτηριστικά που πιστοποιούν τη μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητα του συστήματος εκτροφής, αναδεικνύοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση σε φυσικούς λειμώνες. Το e-graze φιλοδοξεί να ενσωματώσει διάφορες επιστημονικές και τεχνολογικές συνιστώσες από τα πεδία της τηλεπισκόπησης και του διαδικτύου των πραγμάτων για την ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών, εμπορικών υπηρεσιών που θα στοχεύουν σε ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, αποσκοπώντας σε ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας του κλάδου. Το έργο υιοθετεί μια διεπιστημονική και πολυ-επίπεδη προσέγγιση που επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση, προσαρμογή και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης για την τακτική παρακολούθηση αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών της ποιοτικής κατάστασης και της παραγωγικότητας των βοσκήσιμων γαιών. Ειδικότερα, βασίζεται στην ενσωμάτωση δωρεάν δορυφορικών (Sentinel 1 και 2) και επίγειων συστημάτων τηλεπισκόπησης (UAV, πολυ-φασματικοί και LiDAR αισθητήρες), καθώς και τις συνέργειές τους που θα αναπτυχθούν περαιτέρω (σύζευξη δεδομένων). Τα παραγόμενα δεδομένα, κάνοντας χρήση αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών θα συνδυαστούν για τη δημιουργία γεωχωρικών προϊόντων υψηλής ευκρίνειας (βελτιωμένα χωρικά χαρακτηριστικά και ακρίβεια) τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών (πχ. υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα, ορθολογικό πλάνο βόσκησης). Παράλληλα, θα υιοθετηθούν αξιόπιστοι, προσιτοί και χαμηλής ισχύος αισθητήρες (Sigfox και ΝΒ-ΙοΤ) για την επίτευξη κτηνοτροφίας ακριβείας. Το έργο απευθύνεται και συνεργάζεται με κοινότητες χρηστών (μονάδες εκτροφής, μεταποιητές κρέατος) οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς αποδέκτες των προτεινόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία 3 υπηρεσιών: Υψηλής ευκρίνειας χαρτογράφηση, ταξινόμηση και παρακολούθηση των βοσκήσιμων γαιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση, και προστασία σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς Επιχειρησιακή παρακολούθηση για τον προσδιορισμό της βοσκήσιμης ύλης και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης και μοντέλων διαχείρισης των λιβαδικών-γεωργικών εκτάσεων (πχ. λίπανση) με σκοπό την αύξηση της βοσκοϊκανότητας και της βοσκοφόρτωσης Η εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος ποιοτικής κατάταξης και πιστοποίησης των σφάγιων ζώων, πλήρως ενοποιημένο με τα προαναφερθέντα εργαλεία, που θα αξιολογεί την ποιότητα του κρέατος με βάση χαρακτηριστικά που πιστοποιούν τη μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητα του συστήματος εκτροφή

Standard Inline Elements

Bold text dolor sit amet, consectetur accent color adipisicing elit, sed do eiusmod tempor hovered ut labore et dolore magna aliqu quis nostrud exercitation ullamco laboris nisllum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident officia sunt in culpa qui deserunt mest laborum.

Example iste natus error sit voluptatem italic text example doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore vei architecto beatae explicabo. Nemo enptatem quia oluptas aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos quiet.

Dropcaps

D Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea esse commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur sint occaecat.
D Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea esse commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur sint occaecat.

Blockquote

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende. rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
I recommend ET to all students and professionals in this field as an essential part, and a valuable reward, of their career. Robin Smith

Image Alignment

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Image Title
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sint occaecat cupidatat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sint occaecat cupidatat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

List Styles

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehende rit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

  • Ut enim ad minim veniam
  • Quis nostrud exercitation ullamco
  • Laboris nisi ut aliquip ex ea
  • Commodo consequat aute irure
  • Ut enim ad minim veniam
  • Quis nostrud exercitation ullamco
  • Laboris nisi ut aliquip ex ea
  • Commodo consequat aute irure

Table

# Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
1 Row 1 Cell 1 Row 1 Cell 2 Row 1 Cell 3 Row 1 Cell 4
2 Row 2 Cell 1 Row 2 Cell 2 Row 2 Cell 3 Row 2 Cell 4
3 Row 3 Cell 1 Row 3 Cell 2 Row 3 Cell 3 Row 3 Cell 4

Inputs and Buttons

    to top